Jungfru Maria, en krans av sånger och legender

Samsung 13 05 21 890

 

En musikberättelse genom två tusen år om Maria, vår fru

Av och med Thomas Wiehe

 

Jungfru Maria, en krans av sånger och legender är en musikalisk berättelse, som från dåtid till alltid berättar historien om Maria – jungfrun, modern, guda-föderskan och helgonet.

 

Sångerna och berättelserna tar sin början i papyrusanteckningar från 300-talet, och sedan går vandringen vidare genom historien: kyrkomöten och enkla människors upplevelser ända fram till vår tid där Maria regelbundet visar sig för några unga människor i Bosnien-Hercegovina. På vår färd möter vi aposteln Johannes, den heliga Birgitta, Columbus, bonden Juan Diego i Mexico, Martin Luther, Carl von Linné, Lech Walesa, general Wicinsky och påven Johannes Paulus II och många fler som på olika sätt förhållit sig till Maria.

Maria kom till Sverige med kristendomen och stannade här mellan år 1000 – 1536 då hon och alla helgon landsförvisades på grund av reformationen. Men under dessa år vandrade Maria tillsammans med vanligt folk i deras vardag och gav namn åt blommor och gav tröst i svåra stunder, som bara en mor kan göra.

 

Programmet som helhet är berättat utifrån både ett folkligt och ett kyrkligt perspektiv, medan de flesta sångerna, både de svenska och de från utlandet, är av mer profan karaktär.

 

Tänkbara sammanhang att framföra programmet i: kyrkorummet, bibliotek, församlingshem, föreläsningskvällar, folkhögskolor och där allmänbildande prioriteras.

 

”Maria, en doft av helighet” sändes som radiogudstjänst den 23 december 2012.

 

Kanske är tiden mogen för den kvinnliga aspekten att ta mer plats i den kristna panteon och för mystikens återkomst.

 

20150621_154250 - Kopia