Ett underbart möte

– Om mystiker från olika religioner

Profeter i Gamla Testamentet, ökenfäder i den tidiga kyrkan och helgon under medeltiden och mystiker från Indiens religioner berättar. Även människor i vår tid beskriver sina omvälvande möten med Den som är – upplevelser som förändrat deras liv.

Thomas kåserar och sjunger egna och andras visor som kretsar kring dessa möten med Det outgrundliga. Samtal efteråt om önskemål finns.

Hur kan man beskriva det obeskrivbara? Ett klassiskt problem som tagit sig olika uttryck i olika tider. Bildspråk och ordval kan ha varierat men med inlevelseförmåga kan vi se ett samband, en röd tråd i de många skildringarna.

Möt några personer:
* Broder Lorens – karmelitisk lekbroder i Frankrike på 1600-talet, vars tankar och brev så småningom publicerades i boken ”Att leva i Guds närvaro”
* Dalai lama – Tibets andlige och politiske ledare
* Den helige Franciskus – rikemanssonen och korsfararen från Assisi, vars liv ändrades radikalt efter sina möten med det Gudomliga
* Gandhi – känd för sin ickevåldskampanj i Indien
* Dag Hammarsköld – generalsekreterare i FN, vars ”Vägmärken” väckte sensation när de utkom postumt
* Rabindranath Tagore – Nobelpristagare i litteratur 1913
* Erik Johan Stagnelius – svensk romantiks stor poet, som i sin diktning förmedlat mystikens skatter
* Paramahansa Yogananda – som rönte stor uppmärksamhet i Väst på 1920-talet

Sånger på temat: ögonblick av hänförelse

Thomas Wiehe, musiker och skådespelare från Lund med intresse av meditation och mystik. Studier vid Lunds universitet i bland annat Religionsvetenskap, samt några års studier på Malmö Musikhögskola.