Gitarrundervisning

Undervisning i visackompanjemang och finger-picking
Instrument till utlåning under lektion finns. Notkunskap behövs inte men lärs gärna ut.
Thomas medverkade 2012 i TV-programmet SVT2 ”En vän i min famn, svenska gitarrister”:

 

* Vänster hand, teknik

 • Ackord grepp, barré, halvbarré, samma grepp i olika läge, samma ackord i olika läge
 • Färgade ackord, vänster tumme
 • Lösa strängar, spritt läge
 • Basgångar – diatoniskt, kromatisk eller kvinter
 • Glissando, vibrato, legato, drillar,
 • Fingersättning
 • Dämpning av strängarna
 • Terser, sexter, decimor

* Höger hand, teknik

 • Fingerpicking, tumplektrum
 • Arpeggio, tremolo, virvel
 • Olika komp, slagteknik
 • Dämpning av strängarna
 • Ackord i sammanträngt och spritt läge

* Musikteori

 • Ackord analys, funktionsanalys
 • Kvintcirkel
 • Noter, notsystem, tabulatur
 • Transponering, intervall
 • Skalor
 • Ackorddiagram

* Rytmik, notvärde

* Gehör
Sångövningar
Intervallträning
Transponeringsövningar

* Gitarrens egenheter och hemligheter

 • Att stämma gitarren, vanligt och i olika stämningar
 • Gitarrkunskap, flageoletter
 • Sittställningar, grepp, capo, naglar

* Improvisation
* Att skriva låtar

 • Tänka i sekvenser, teman, bågar, musikalisk väv, vamp

Kurslitteratur: Stora kompguiden, av Börje Sandqvist och Mats Norrefalk,
Stenciler

Kostnad: fem lektioner för 2.000 kr. Swish 0703476453 eller SEB konto 5624 00 69 531
Kom på en halvtimmes ”Prova på”-lektion för 100:-!

Undervisning: 50 minuter företrädesvis måndagar, tisdagar och onsdagar eftermiddag
Undervisningen sker individuellt och man börjar på den nivå där man befinner sig

Välkommen!

Thomas Wiehe
Uardavägen 4 d, Lund
0703 – 47 64 53
thomaswiehe1@gmail.com