Maria, en doft av helighet

En musikföreställning om

Jungfru Maria

DSC_0020

Av och med

Thomas Wiehe och Pernilla Södergren

”Maria, en doft av helighet” – är en musikalisk föreläsning, som med en rosenkrans av sånger och legender berättar historien om Maria – jungfrun, modern, gudaföderskan och helgonet.

Sångerna och berättelserna tar sin början i papyrusanteckningar från 300-talet, och sedan går vandringen vidare genom kyrkohistorien (kyrkomöten), och enkla människors upplevelser ända fram till vår tid där Maria regelbundet visar sig för några unga människor i Bosnien. På vår färd möter vi aposteln Johannes, den heliga Birgitta, Columbus, bonden Juan Diego i Mexico, Martin Luther, Carl von Linné, Lech Walesa, general Wicinsky och påven Johannes Paulus II och många fler som på olika sätt förhållit sig till Maria.

Maria kom till Sverige med kristendomen och stannade här mellan år 1000 – 1536 då hon och alla helgon landsförvisades på grund av reformationen. Men under dessa år vandrade Maria tillsammans med vanligt folk i deras vardag och gav namn åt blommor och gav tröst i svåra stunder, som bara en mor kan göra.

Programmet som helhet är både vinklat från folket och från kyrkan, medan de flesta sångerna, både svenska och från utlandet, är av mer profan karaktär. Två sånger är välkända: Ave Maria av Schubert och En rose såg jeg skyde (den danska förlagan till Jag vet en dejlig rose), två sånger är nyskrivna medan de andra fem är mindre kända.

Tänkbara sammanhang att framföra programmet i: kyrkorummet, bibliotek, församlingshem, föreläsningskvällar, folkhögskolor och där allmänbildande prioriteras.

Kanske är tiden mogen för den kvinnliga aspekten att ta mer plats i den kristna panteon

****

Maria, gå vid vår sida – referenser

1, Eva Månsson Carleheden, Lunds domkyrka 12 03 25, Tel 0705 – 58 72 99, 046 – 35 87 36 eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se

2, Anna Heland, Glömminge kyrka 12 07 29, Tel 070-875 54 47 anna@heland.com

3, Roger Blomqvist, Sveriges Radio 12 03 25, Tel 031-83 76 17, 0766-33 74 26  roger.blomqvist@sverigesradio.se

4, Måns Areskog, Tulseboda Kulturhus 11 06 26, Tel 0707-238950 + 0418-66 31 16, roligpost@hotmail.com

5, Britt-Mari Larsson, Församlingshemmet Trelleborg 10 11 29, Tel 0410 – 597 37, 070-9143008, britt-mari.larsson@kyrkan.com

6, Yvonne Magnusson, Bara församling 10 06 16, Tel 040 – 44 06 54, 0706 – 026 777, 0705 – 58 74 35 yvonne.magnusson@svenskakyrkan.se